Waarom Overlijdensregister?

Wat doet Overlijdensregister?Overlijdensregister verzamelt, verrijkt en digitaliseert de gegevens van overledenen.

Wat biedt Overlijdensregister?Overlijdensregister biedt diverse diensten o.b.v. de verzamelde gegevens van overledenen.

ZIJN UW RELATIEBESTANDEN UP-TO-DATE?OF BEVATTEN ZE GEGEVENS VAN MENSEN DIE ZIJN OVERLEDEN ZONDER DAT U HET WEET ?


Met onze dienstverlening willen we onnodige correspondentie gericht aan overledenen voorkomen. Vervelend en vaak pijnlijk voor de nabestaanden. Ook voor de organisaties die de correspondentie versturen. Zij maken kosten, zonder dat er opbrengsten tegenover zullen staan. Het leidt tot onnodige kosten en mogelijk tot imago schade.
 

 

Overlijdensregister registreert dagelijks op basis van meer dan 600 bronnen de gegevens van overledenen in België; zowel in Vlaanderen als in Wallonië.
In 2022 registreerden we de gegevens van meer dan 101.750 overledenen
 
Met onze webservice kan eenvoudig en snel worden gecontroleerd of een relatie is overleden. Maar we bieden ook andere praktische andere diensten. Zie bij VOOR BEDRIJVEN!Onze missie


Overlijdensregister helpt organisaties met het voorkomen van correspondentie aan overledenen. Nabestaanden informeren organisaties niet in alle gevallen over het overlijden van hun dierbare. Ook ontvangen niet alle organisaties overlijdensmeldingen van de overheid. Hierdoor maken organisaties kosten, zonder dat daar tegenover opbrengsten zullen staan. Vaak heeft het extra kosten tot gevolg en mogelijk zelfs imago schade.  


Met onze gegevens en diensten kunt u relatief eenvoudig relatiebestanden actualiseren met de sterfdatum van overleden relaties en voorkomt u correspondentie met ze. 

Over ons


Overlijdensregister België verzamelt dagelijks met grote zorg en precisie de gegevens van overledenen. We leggen de persoonsgegevens en de locatie van overlijden vast in bestanden. Naast de gegevens van de overledenen beschikken we vaak ook over het bewijs op basis waarvan we de gegevens hebben geregistreerd.


Onze databases bevatten gegeven van overledenen vanaf 2015. Sinds 2019 registreren we 80-90% van alle overledenen in België. 

Onze dienstverlening


Onze dienstverlening is gebaseerd op de gegevens van overledenen in de Overlijdensregister database en bestaat uit:


- Webservice -

Overlijdensregister biedt een webserice, waarmee met de achternaam en geboortedatum controleert kan worden of een persoon als overleden in de Overlijdensregister database staat geregistreerd. U kunt de werking van de webservice eenvoudig testen in ons webservice scherm. Klik hier om naar het webserivce scherm te gaan. Vul de achternaam en de geboortedatum in en u ziet of de persoon in het Overlijdensregister is geregistreerd. 


De communicatie met Overlijdensregister website en de webserver is versleuteld (encrypted) op basis van HTTPS. Dit betekent dat de gegevens worden versleuteld en niet leesbaar zijn indien deze mochten worden afgetapt. 


Webservice proberen? Download hier de technische beschrijving en vraag een proefaccount aan door bedrijfsnaam en uw contactgegevens te mailen naar info@overlijdensregister.be.


- Monitoring service -

Als u ons een bestand ter beschikking stelt met achternaam en geboortedatum van uw relaties, dan melden wij u welke relaties/personen van u zijn overleden.

       

- Opvragen bewijs van registratie -

In combinatie met alle diensten is het mogelijk om het bewijs van de registratie te ontvangen. 


- Periodieke bestandsleveringen -

We kunnen onder speciale voorwaarden periodiek updates in CSV-bestandsformaat bieden, waarin alle geregistreerde gegevens van overleden personen zijn opgenomen. Het bestand kunt u met de persoonsgegevens in uw relatiebestanden vergelijken en de overleden klanten voorzien van een sterfdatum. 

Privacy Wetgeving


Onze dienstverlening voldoet aan de geldende Belgische en Europese privacy wetgeving. Op de website belgium.be wordt voor de Belgische privacy wetgeving verwezen naar de website van europa.eu. Op deze pagina staat bij: Overwegende (27) De onderhavige verordening is niet van toepassing op de persoonsgegevens van overleden personen. Kortom, de inhoud van de Overlijdensregister database is privacy proof. Dit beteken echter niet, dat we dat we de geregistreerde gegevens zonder voorwaarden beschikbaar stellen. 


Extra Veilig!


De inhoud van de Overlijdensregister is privacy proof en de communicatie met onze webservice is encrypted. De gegevens die met de webservice worden opgevraagd zijn doorgaans van personen die nog in leven zijn en daarvoor gelden strenge  privacy regels. We kunnen ons voorstellen dat organisaties bij het gebruik van de webservice extra veiligheidseisen hebben. Daarom hebben we ook een extra veilige webservice ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om geanonimiseerd te controleren of een persoon is overleden. 


De geanonimiseerde gegevens zijn, zoals de Universiteit van Gent op haar website toelicht, na versleuteling  ‘onomkeerbaar’. Oftewel de geanonimiseerde gegevens zijn niet terug te herleiden tot de oorspronkelijke gegevens.

Voorafgaand aan de anonimisering worden de betreffende gegevens geüniformeerd en gestandaardiseerd. Hierna worden de gegevens geanonimiseerd tot de Overlijdensregister-code.


In de technische beschrijving wordt toegelicht hoe we de anonimisering technisch hebben gerealiseerd. Natuurlijk kan deze techniologie ook worden gebruikt bij de Monitoring service. Separaat is het natuurlijk ook mogelijk om het bewijs van de registratie op te vragen. 


Wilt u de webservice gratis proberen?
Download hier de technische beschrijving en vraag een proefaccount aan door bedrijfsnaam en uw contactgegevens te mailen naar info@overlijdensregister.be.


VOOR BEDRIJVEN

Akte van Overlijden

 

Wenst u een Akte van Overlijden te ontvangen? Dan dient u deze aan te vragen bij de gemeente van overlijden.

 

Alle details over een akte van overlijden kunt u lezen op  https://www.vlaanderen.be/akte-van-overlijden en https://www.belgium.be/nl/familie/overlijden/aangifte

 

 

Uitsluitend zakelijke dienstverlening


Overlijdensregister België biedt (vooralsnog) uitsluitend dienstverlening aan bedrijven en instellingen. Onze organisatie is niet ingericht om vragen van consumenten te beantwoorden. We zouden hiervoor onze personeelsbezetting moeten uitbreiden en daarna ook kosten voor het beantwoorden in rekening moeten brengen.


Wellicht heeft Het Rijksarchief de gewenste informatie in haar archieven (zie https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen).


Privacy wetgeving


Onze dienstverlening voldoet aan de geldende Belgische en Europese privacy wetgeving. Op de website belgium.be wordt voor de Belgische privacy wetgeving verwezen naar de website van europa.eu. Op deze pagina staat bij: Overwegende (27) De onderhavige verordening is niet van toepassing op de persoonsgegevens van overleden personen. Kortom, de inhoud van de Overlijdensregister database is privacy proof. Dit beteken echter niet, dat we dat we de geregistreerde gegevens zonder voorwaarden beschikbaar stellen. 


VOOR CONSUMENTEN

ContactBent u geïnteresseerd in onze zakelijke dienstverlening en wilt u dat wij contact met u opnemen, stuur dan een email met uw contactgegevens naar:  info@overlijdensregister.be. U ontvangt uiterlijk de volgende werkdag een reactie van ons.